nakil için Türkçe-Almanca çeviriler:

Transplantation · Transporte, Transport · diğer çevirileri

nakil Transplantation

İki defa, kalpleri nakil işlemi için götürmüştük.

Zweimal haben wir Herzen zur Transplantation ausgeflogen.

Bir günde iki nakil mi olacak?

Zwei Transplantationen an einem Tag?

Nakil için böbreklerini satıyorlar.

Die Nieren für Transplantationen verkauft.

nakil Transporte, Transport

Nakil aracı geri döndü.

Der Transport ist zurück.

Clay Morrow'un nakil aracina saldiriyi biliyordun.

Sie wussten alles über Clay Morrows Transport.

Nakil orada çok zor olacaktır.

Dort wird der Transport schwer.