nam için Türkçe-Almanca çeviriler:

Nam · Ruf · Name · diğer çevirileri

nam Nam

Sen şu güvenlik uzmanı, Nam Koong Min Soo musun?

Bist du Nam Kung Min Su? Der Sicherheitsexperte?

Kang'ın peşine düştüğü kişiler Oh, Nam, Song ve Min.

Die Zielpersonen von Kang waren Oh, Nam, Song und Min.

Nam'ın yanındaki adam kemer kurbanı. Adı Kyung-il Oh.

Der Mann neben Nam ist das Gürtelopfer, Gyeong-il Oh.

nam Ruf

Acımasız bir yağmacı ve soğuk kanlı bir katil olarak nam saldım.

Ich erwarb einen ehrbaren Ruf als skrupelloser Plünderer und kaltblütiger Mörder.

Senin bir namın var dostum. İyi bir namın var.

Du hast einen guten Ruf, Mann, einen sehr guten.

Namın senden önce geliyor, Aleander.

Euer Ruf eilt Euch voraus, Aleander.

nam Name

Adım, Macro kardeş, nam diğer, " Büyük Mac".

Mein Name ist Bruder Macro, alias " Big Mac".

Kristof geldi konuşarak İspanya namına

Christopher came in the name ofSpain