nasılsınız için Türkçe-Almanca çeviriler:

wie geht's · wie geht es euch, wie geht es, wie geht es Ihnen, wie geht es dir · diğer çevirileri

nasılsınız wie geht's

Nasılsınız, beyler? Siz nasılsınız?

Hallo, Gentlemen, wie geht's'?

Bay Marshall, Bugün nasılsınız?

Mr. Marshall! Wie geht's?

Evet. Nasılsınız Bayan Winthrop?

Wie geht's, Miss Winthrop?

nasılsınız wie geht es euch, wie geht es, wie geht es Ihnen, wie geht es dir

Evet. Nasılsınız Yüzbaşı Curtis?

Wie geht es, Hauptmann Curtis?

Doktorlar "S"ve" S", bu akşam nasılsınız?

Doktoren "S"und" S." Wie geht es ihnen?

Nasılsınız Bayan Strable? Sen nasılsın?

Wie geht es Ihnen, Mrs. Strable?