nasılsa için Türkçe-Almanca çeviriler:

irgendwie · diğer çevirileri

nasılsa irgendwie

Ben onun fikrini nasıl değiştirebilirim?

Kann ich ihn irgendwie umstimmen?

Ve sen ve ben, Alison Palmer nasılsa bizim uzun bir hayatımız var barış içinde bir arada olmaklı.

Und du und ich, Alison Palmer, wir haben irgendwie ein langes Leben friedlicher Koexistenz.

Her nasılsa bir şekilde, biyolojik olarak söylersek Jacob sizin oğlunuz Bay Langston.

Auf irgendeine Art irgendwie, biologisch gesehen Jacob ist ihr Sohn, Mr. Langston.