nasihat için Türkçe-Almanca çeviriler:

Rat · Ratschlag · diğer çevirileri

nasihat Rat

Sana bir nasihat vermek istiyorum.

Ich möchte Ihnen einen Rat geben.

O yüzden sana bir nasihat vereceğim.

Deshalb gebe ich dir einen guten Rat.

Nasihat ve öğüt.

Rat und Hilfe.

nasihat Ratschlag

Evlat, sana bir nasihat:

Sohn, hier ist ein Ratschlag

Sana bir nasihat vereyim.

Ich gebe dir einen Ratschlag.