ne yazık ki için Türkçe-Almanca çeviriler:

leider · unglücklicherweise · diğer çevirileri

ne yazık ki leider

Ama ne yazık ki Yatsko'yu hiç canlandıramadık.

Doch leider konnten wir Yatsko nie wiederbeleben.

Ne yazık ki, başarılı olamamışlar.

Leider hatten sie keinen Erfolg.

Ne yazık ki, bir sorun var.

Leider gibt es ein Problem.

ne yazık ki unglücklicherweise

Ne yazık ki dün hepsini gemiye yükledim.

Unglücklicherweise habe ich gestern alle verschifft.

Ama ne yazık ki bitirmek zorunda kaldım.

Aber unglücklicherweise, musste ich es beenden.

Ama ne yazık ki; kız giyinikti ve sosyoloji konuşuyorlardı.

Unglücklicherweise war sie komplett angezogen und redete über Soziologie.