nehir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fluss · Flüsse · Fluß · diğer çevirileri

nehir Fluss

Bu yerin altından bir nehir geçiyor.

Hier drunter ist ein unterirdischer Fluss.

Büyük nehre bir gün uzaklıkta.

Einen Tagesritt vom großen Fluss.

Hiç kimse Oxford'un ne kadar romantik bir yer olduğundan bahsetmez. Nehir, binalar, tarih

Es wird nie erzählt,wie romantisch Oxford ist, der Fluss,die Gebäude,die Geschichte

nehir Flüsse

Nehirleri yüzüp, dağlara tırmanıp, savaşlar yapmışsınızdır.

Flüsse durchschwommen, Berge erklommen, Kämpfe gefochten.

Bütün nehirler aynı denize akar.

Alle Flüsse fließen in dasselbe Meer.

Billur gibi gökyüzünün altında Arthur, Odile ve Franz fütursuz nehirlerin üzerindeki köprüleri geçtiler.

Unter Kristallhimmel gingen Arthur, Odile und Franz über die Brücken der gleichmütigen Flüsse.

nehir Fluß

Nehir fırtına yüzünden o kadar bulanıktı ki.

Der Fluß war so aufgewühlt, daß die Leiche forttrieb.

Bu balçık nehri. İçinde ne

Das ist der Fluß des Schleims.

Clara Clara Nehire değil!

Clara nicht zum Fluß!