nereye için Türkçe-Almanca çeviriler:

wo · wohin · wo...hin · diğer çevirileri

nereye wo

Benim de. Nerede çalışıyorsun?

Ich auch nicht.Wo arbeiten Sie?

Bay Dowd, Dr. Chumley nerede?

Mr. Dowd, wo ist Dr. Chumley?

O zaman nerede olduğunu da biliyor olabilir.

So könnte sie wissen, wo er jetzt ist.

nereye wohin

Bu Kree'nin tam olarak nereye gittiğini saptamak istiyorum.

Ich möchte genau feststellen, wohin dieser Kree-Typ geht.

Bu kapılar nereye çıkıyor?

Wohin führen diese Türen?

Nereye mi gidiyoruz?

Wohin wir gehen?

nereye wo...hin

Ve Bay Aloysius Gogarty nereye giderse, Bayan Aloysius Gogarty da oraya gider.

Und wo Aloyious Gogarty hingeht, geht auch Mrs. Aloyious Gogarty hin!

Her gün nereye gidiyor o?

Wo geht er jeden Tag hin?

Pekala Doktor Davis, bakalım bu gece nereye gidiyorsun?

Ok, Dr. Davis Wo fahren wir heute Abend denn hin?