nesnelerin

Burada tanımlanamayan bir uçan nesne var Houston.

Wir haben ein unidentifiziertes fliegendes Objekt hier.

Düzlemsel kutuplanmış nesnelerin kümelendiği bir alan belirdi.

Ein Aggregatfeld flach polarisierter Objekte ist gerade erschienen.

Kaynağı bilinmeyen bir nesne.

Ein Objekt unbekannter Herkunft.

Küçük metalik nesnelerden sinyaller alıyorum.

Ich registriere kleine metallische Objekte.

Tanımlanamayan nesne hızla yaklaşıyor.

Unidentifiziertes Objekt nähert sich.

Ama o nesneler oldukça nadir bulunur.

Aber diese Objekte sind sehr selten.

Tüm keskin nesneleri ortadan kaldırdım.

Alle scharfen Gegenstände sind weggeschlossen.

Kafasına ağır bir nesneyle vurmuşlar.

Schweren Gegenstand, schädel, bonk.

Artık hassas nesneler yapabiliyorum.

Jetzt fertige ich zerbrechliche Objekte

Kara nesnelerin kapatma düğmesi bulunmaz.

Dunkle Objekte haben keinen Aus-Schalter.