nevi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Art · diğer çevirileri

nevi Art

Tüm parçaları birleştirince ortaya bir nevi izlenimci resim çıkıyor.

Diese ganzen Fragmente bilden eine Art impressionistisches Gemälde.

Onun için bir nevi baba figürü.

Er ist eine Art Vaterfigur für ihn.

Bu bir bir nevi uçuş kaydedici.

Es ist eine Art Flugschreiber.