niçin için Türkçe-Almanca çeviriler:

warum · wieso · wozu · weshalb · diğer çevirileri

niçin warum

Niçin biri bana tecavüz edecekmiş ki?

Warum sollte mich jemand vergewaltigen?

Sevgili Tanrım, şimdi beni buraya niçin yolladığını biliyorum.

Lieber Gott, jetzt weiß ich, warum du mich her befiehlst.

Niçin bana "Bernie" dedi?

Warum nannte er mich Bernie?

niçin wieso

Ama niçin antidepresanlar?

Aber wieso Antidepressiva?

Neden, niçin olmasın?

Wieso? Wieso denn?

Neden, niçin, niye

Wieso, weshalb, warum

niçin wozu

Niçin zaman kaybedelim?

Wozu Zeit verschwenden?

Cidden, niçin bu liste?

Ernsthaft, wozu die Liste?

Niçin, Keats, niçin?

Wozu, Keats, wozu?

niçin weshalb

Neden, niçin, niye

Wieso, weshalb, warum