nikah

Artık onun yerine normal bir nikah yapabiliriz.

Jetzt können wir stattdessen einfach eine normale haben.

Dört Nikah ve Bir Cenaze'yi düşün.

Denk an Vier Hochzeiten und ein Todesfall.

Sayın misafirlerimiz! Nurten Sayın ve Serkan Çelik'in nikah törenine hoş geldiniz.

Verehrte Gäste, ich heiße Sie willkommen zur Trauung von Nurten Sayin und Serkan Celik.

Bu, annemle babam n nikah resmi.

Das ist das Hochzeitsbild meiner Eltern.

Tabii ki nikah yüzüğüm. Ama iki elim var, değil mi?

Meinen Ehering natürlich, aber ich habe ja zwei Hände.

İlle dediler Müzeyyen abla nikah şahidi olsun.

Müzeyyen Abla soll unbedingt Trauzeugin sein, sagen sie.

Çalıştığım nikah kilisesinin bulunduğu eyaletin nikah kanunları konusunda mı?

Über die Ehe-Rechte vom Staat, wo ich in der Hochzeitskapelle arbeite?

Nikah kilisesi. İşte bu kadar.

Die Hochzeitskapelle die ist es.

Annem ve babam nikah tazeliyorlar.

Mom und Dad erneuern ihre Treueschwüre.

Ve Shake Maguire, Tom'um nikah şahidiydi.

Und Shake Maguire, Toms Trauzeuge.