nine için Türkçe-Almanca çeviriler:

Omas, Oma · Großmutter · Omi · diğer çevirileri

nine Omas, Oma

Ama bu, ninenin pastanesini ve ağaç evimizi kurtarmak için son şansımız.

Aber das ist unsere letzte Chance, Omas Bäckerei und unser Baumhaus zu retten.

Ama bir şey söylemek istiyorum nine.

Aber ich möchte dir etwas sagen, Oma.

Tanıştığımıza sevindim Rachel nine.

Nett, dich kennenzulernen, Oma Rachel.

nine Großmutter

Hayır. Nine onları istemiyor!

Nein, Großmutter will sie nicht.

Nineler seksi değildirler ki!

Omis Großmütter sind nicht sexy.

nine Omi

Nineler seksi değildirler ki!

Omis Großmütter sind nicht sexy.