niye için Türkçe-Almanca çeviriler:

warum · Wieso · wozu · weshalb · diğer çevirileri

niye warum

Cinayet kurbanı niye yeleğini giyiyordu bir fikrin var mı?

Haben Sie irgendeine Ahnung warum ein Mordopfer Ihre Weste trug?

İyi de niye burada?

Warum hier? Warum jetzt?

Niye bana yalan söyledin Tom?

Warum hast du mich angelogen Tom?

niye Wieso

Beni niye öldürmek istiyorsun?

Wieso wollen Sie mich töten?

Niye birisi yalan söylesin?

Wieso sollte irgendjemand Iügen?

O zaman onu niye öldürdün?

Wieso hast du ihn dann getötet?

niye wozu

Niye bana ihtiyacın var?

Wozu brauchen Sie mich?

Niye şikayet etsin?

Wozu sich beklagen?

O halde bizi buraya niye davet etti?

Wozu hätte er uns dann hierher eingeladen?

niye weshalb

Ne zaman "niye" dedim? Niye?

Wann habe ich "weshalb" gesagt?

Neden, niçin, niye

Wieso, weshalb, warum

Ama niye yılan balığı?

Aber weshalb ein Aal?