noel için Türkçe-Almanca çeviriler:

Weihnachten · Santa · Weihnachtsgeschenk · Weihnachtskarte · Weihnachtszeit · Weihnachtsfest · Weihnachtstag · diğer çevirileri

noel Weihnachten

Tanrım, Noel'den nefret ediyorum.

Gott, ich hasse Weihnachten.

Mutlu Noel'ler, Peder.

Frohe Weihnachten, Vater.

Noel zamanı greve asla izin vermemeyi.

Niemals einen Flugzeugstreik an Weihnachten?

noel Santa

Bak, Max. Noel Baba gerçekten de geldi.

Sieh mal, Max, Santa ist gekommen.

Ben de Noel Baba, rengeyikleri ve Mutlu Noeller tabelasını yakacağım.

Unterdessen kann ich Santa, Rentier und das Weihnachtsschild beleuchten.

Yiyen, içen, sıçan, düzüşen bir Noel Baba'yım.

Ich bin ein essender, trinkender und fickender Santa Claus.

noel Weihnachtsgeschenk

Size küçük bir Noel hediyesi gönderiyoruz.

Wir schicken Ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk.

Noel hediyesi değil bu, Jackie.

Es ist kein Weihnachtsgeschenk, Jackie.

Bu bir Noel hediyesi mi?

Ist das ein Weihnachtsgeschenk?

noel Weihnachtskarte

Ben sadece Noel kartı için teşekkür etmek istedim.

Ich wollte nur sagen, vielen Dank für die Weihnachtskarte.

Bu bizim Noel kartımız olacak bu yıl.

Das wird diese Jahr unsere Weihnachtskarte sein.

Peki ya Beekman'ın Noel kartı?

Was ist mit Beekmans Weihnachtskarte?

noel Weihnachtszeit

Noel zamanı New York, Dennis.

New York zur Weihnachtszeit, Dennis.

Noel zamanı yaklaşırken.

Während der Weihnachtszeit.

Şehirlerden nefret ediyorsun. Özellikle de Noel'de.

Du hasst Städte, besonders um die Weihnachtszeit.

noel Weihnachtsfest

Herhalde bu birlikte geçireceğimiz son Noel olacak.

Das wird wahrscheinlich unser letztes Weihnachtsfest zusammen.

noel Weihnachtstag

Baylar, bu Noel günündeki Saygıdeğer bağışçımız

Gentlemen, unser Wohltäter an diesem Weihnachtstag.