nokta için Türkçe-Almanca çeviriler:

Punkte, Punkt · Kontrollpunkt · fleck · Checkpoint · Stelle · point · Ausgangspunkt · Zeitpunkt · Spot · diğer çevirileri

nokta Punkte, Punkt

Şimdi, önemli bir nokta var.

Jetzt ein wichtiger Punkt.

Çok önemli iki nokta.

Zwei sehr gute Punkte.

İşte, şu küçük kırmızı nokta.

Da, der kleine rote Punkt.

nokta Kontrollpunkt

Oldukça agresif bir kontrol noktasına bakıyorum.

Ich sehe hier einen ziemlich aggressiven Kontrollpunkt.

Genelde buraya kontrol noktası kurulur.

Normalerweise ist hier kein Kontrollpunkt.

Nöbetçi kulesi yok. Denetleme noktası yok. Ve sokaklarda çıktıkları yeri göremiyorum.

Es gibt keinen Wachturm, keinen Kontrollpunkt, und ich kann in diese Straßen nicht einblicken.

nokta fleck

Kör bir nokta.

Ein blinder Fleck?

Şu küçük noktayı?

Diesen kleinen Fleck?

Karanlık bir nokta var.

Da ist ein dunkler Fleck.

nokta Checkpoint

Fener, kontrol noktası Jason'dan alana yaklaşıyor.

Flashlight nähert sich Checkpoint Jason.

Kontrol noktası Charlie üçikibir Haydi!

Checkpoint Charlie in drei zwo eins

Kontrol noktası uzakta mı?

Ist der Checkpoint weit?

nokta Stelle

Her nokta bir mikro-ifadeyi temsil ediyordu.

Jeder Punkt stellt einen Mikro-Ausdruck dar.

Bu iyi bir nokta mı?

Ist das eine gute Stelle?

Ama gerçekten tehlikeli bir nokta.

Aber die Stelle ist gefährlich.

nokta point

Dinle, ateşleme düzeneğini baştan ayarlayabilirsek, tek noktalı bir patlama yaratabiliriz.

Verändern wir den Zündmechanismus, können wir eine Single-Point-Detonation verursachen.

Acher Nokta'sından ben Korucu Evans duyuyor musunuz?

Hier spricht Ranger Evans, vom Acher's Point.

General Cole Kaena noktasındaki her bölgeyi bir kez teftiş ediyor

Einmal pro Quartal inspiziert General Cole Kaena Point.

nokta Ausgangspunkt

Çünkü bir kundaklama müfettişini bakacağı ilk şey, yangın başlama noktasıdır.

Weil das Erste wonach der Brandinspektor sucht ist der Ausgangspunkt des Feuers.

Bay Chekov, rotayı füzenin atıldığı noktaya ayarla.

Mr Chekov, Kurs zum Ausgangspunkt des Flugkörpers hin ändern.

nokta Zeitpunkt

Bu noktada askeri harekât Büyük bir hata olur.

Ein Militärschlag zu diesem Zeitpunkt wäre ein großer Fehler.

nokta Spot

Dünyanın en iyi noktası.

Der beste Surfer-Spot der Welt.