noktasından

Vücudunun her bir noktasını yalamak istiyorum.

Ich möchte jeden Zentimeter deines Körper ablecken".

Bir sonraki doğum gününüz bir dönüm noktası olacak.

Euer nächster Geburtstag wird ein ziemlicher Meilenstein.

Senkronize dönüşler, odak noktasındaki denge.

Synchrone Rotationen, Tarierte Schwerpunkte.

Bir yerde yakıt ikmali noktası ayarlamışlardır.

Irgendwo haben sie einen Auftankpunkt vereinbart.

Şimdi, önemli bir nokta var.

Jetzt ein wichtiger Punkt.

Bence güzel bir noktaya parmak bastın.

Ich denke, Sie haben ein erstklassiges Argument.

Oldukça agresif bir kontrol noktasına bakıyorum.

Ich sehe hier einen ziemlich aggressiven Kontrollpunkt.

Başka bir zayıf noktasını bulmalıyız! Musa

Wir müssen eine andere Schwachstelle finden!

Bu benim için ayrım noktası.

Dies ist ein Scheideweg für mich.

Hayır, burada dağ yamacı var MG-istinat noktası.

Nein, hier gibt's doch einen Gebirgspass MG-Stützpunkte