nota için Türkçe-Almanca çeviriler:

Noten · Note · Partitur · diğer çevirileri

nota Noten

Dediğim gibi, çalışkanlık ve iyi notlar hayatta her şey demek değil.

Wie gesagt, Fleiß und gute Noten bedeuten nicht alles im Leben.

Evet ama notlar olmadan

Ja, aber ohne Noten

Bize daha çok nota ver.

Geben Sie uns mehr Noten.

nota Note

Doğru nota, yanlış enstrüman.

Richtige Note, falsches Instrument.

Her notada, her nüansta.

Jede Note, jede Nuance

Her notada bir hayat var Anne-Marie.

In jeder Note ist Leben. Anne-Marie.

nota Partitur

Andrei Filipov yıllar önce bana Lèa Strum'un kendi notlarını yazdığı partisyonunu vermişti.

Vor vielen Jahren gab mir Andrej Filipow Lea Strums kommentierte Partitur.