numara için Türkçe-Almanca çeviriler:

Nummer · Telefonnummer · Zahl, zahlen · diğer çevirileri

numara Nummer

Üç Numara, bölümün Kronsteen'in emirlerini almaya hazır mı?

Nummer Drei, ist ihre Abteilung bereit, Kronsteens Weisungen auszuführen?

Sanırım üst satırdaki üç numarayı.

Ich denke, Nummer drei. Oberer Reihe.

Dokuz numara sol tarafa gidecek.

Nummer neun muss nach links.

numara Telefonnummer

Bir telefon numarası bıraktı.

Sie hinterließ eine Telefonnummer.

Elimizde telefon numarası var.

Wir haben ihre Telefonnummer.

Şurada telefon numarası var.

Da steht eine Telefonnummer.

numara Zahl, zahlen

Son dört numara?

Letzten vier Zahlen?

Şu numaraların işleyişine bak.

Diese vielen durchlaufenden Zahlen.

Benim için bir numara seçer misiniz?

Würden Sie eine Zahl für mich aussuchen?