oğlan için Türkçe-Almanca çeviriler:

Jungen, Junge · Jungs · Sohn · Boy · Jüngling · Knaben, Knabe · diğer çevirileri

oğlan Jungen, Junge

Hayır, hayır ben hiçbir oğlan için hiçbir şey sipariş etmedim.

Nein, für einen Jungen hatte ich aber nichts bestellt.

En küçükleri uyurgezer bir oğlan.

Der jüngste Sohn ist Schlafwandler.

Dışarı çık ve oğlanları içeri yolla.

Geh raus und schick die Jungen rein.

oğlan Jungs

Benim oğlanlar yerinde duramaz.

Meine Jungs sind hyperaktiv.

Çocuklar hep yaralanır, özellikle de oğlanlar.

Kinder verletzen sich ständig, vorallem Jungs.

Oğlanlar seni öper.

Jungs küssen dich.

oğlan Sohn

Bana bir oğlan lazım.

Ich brauche einen Sohn.

Tatlı ufak bir oğlan kız kardeşin.

Süßer kleiner Sohn, Ihre Schwester.

Geride dul bir ve iki yaşında bir oğlan bıraktı.

Er hinterlässt eine Witwe und einen zweijährigen Sohn.

oğlan Boy

Gel koca oğlan.

Komm, Big Boy.

Manav oğlanı, Ginny ile tanış.

Gemüse-Boy, das hier ist Ginny.

Güzel kurtarış jöleli oğlan.

Welch eine Leistung 'Gel-Boy'.

oğlan Jüngling

Senin gibi yumuşak, şişman oğlanlar.

Weiche, fette Jünglinge wie dich.

Bazen Dian suretinde yakışıklı bir oğlan olacak.

Manchmal wird ein reizender Jüngling in Dians Gestalt,

Elmalı Oğlan paha biçilmez bir tablo.

Das Bild "Jüngling mit Apfel" ist unbezahlbar.

oğlan Knaben, Knabe

Senin oğlan ne âlemde? Hugo? Ve Sookie?

Was ist mit deinem Knaben, Hugo, und Sookie?