o nedenle için Türkçe-Almanca çeviriler:

deshalb · deswegen · darum · diğer çevirileri

o nedenle deshalb

O yüzden, "neden" diye sormalıyım?

Deshalb muss ich jetzt fragen wieso?

Bu nedenle o can yeleğini giyiyorsun.

Deshalb tragen Sie eine Rettungsweste.

Bu nedenle, Bay Dewey durmadan onu sorguya çekiyor.

Deshalb verhört ihn Mr. Dewey immer wieder.

o nedenle deswegen

Bu nedenle onu görmem gerekiyor!

Deswegen müssen wir ihn sehen.

O hâlde neden yalan söyledin?

Warum lügen Sie dann deswegen?

Bu nedenle mi onunla evlendiniz?

Deswegen haben Sie ihn geheiratet?

o nedenle darum

O nedenle kısa atış buradan.

Darum der kurze Wurf von hier.

O yüzden Sana bir kere daha soruyorum. Buraya neden geldin?

Und darum frage ich dich noch mal, wieso bist du hier?

Bu nedenle biz onu bulacağız.

Und darum werden wir sie finden.