o zaman için Türkçe-Almanca çeviriler:

dann · dahin · da · denn · damals · diğer çevirileri

o zaman dann

O zaman burasi avm olacak çünkü kimse istimlak davalarini kazanamaz.

Dann wird hieraus ein Einkaufszentrum, denn niemand gewinnt Enteignungs-Fälle.

O zaman seni öldürmek zorunda kalacağım.

Dann werde ich Sie töten müssen.

Ama o zaman seni nasıl göreceğim?

Aber wann sehe ich dich denn dann?

o zaman dahin

Umarım o zamana kadar Bay Langford'unuzu sağ salim geri getiririz.

Bis dahin ist Mr. Langford hoffentlich wohlbehalten zurück. Harry, das reicht.

O zamana kadar güzel bir koyun çiftliği işletiyordum.

Bis dahin hatte ich eine gute Schafzucht betrieben.

O zamana kadar ben ne yapacağım?

Was soll ich denn bis dahin tun?

o zaman da

Dikkatli olmalısın o zaman çünkü belli ki hala dışarıda bir yerde.

Dann müsst ihr vorsichtig sein, denn sie ist noch irgendwo da draußen.

İşte o zaman sana saldırdılar.

Da haben sie dich dann angegriffen.

O zaman sulh hakimine gitsinler. Yani, en azından bu plastik çiçeklerden yoktur heralde.

Dann sollen sie zum Friedensrichter gehen, da gibt's wenigstens keine Plastikblumen.

o zaman denn

O zaman burasi avm olacak çünkü kimse istimlak davalarini kazanamaz.

Dann wird hieraus ein Einkaufszentrum, denn niemand gewinnt Enteignungs-Fälle.

Onları ne zaman özlüyorsun?

Wann vermissen Sie sie denn?

Michael nasıl o zaman?

Wie geht's Michael denn?

o zaman damals

O zaman bir hayalim vardı.

Damals hatte ich eine Vision.

Harry o zaman başsavcı için çalışıyordu.

Harry arbeitete damals für den Generalstaatsanwalt.

Şimdi de biliyorum, o zaman da biliyordum.

Ich weiß es jetzt und ich wusste es damals.