ofis için Türkçe-Almanca çeviriler:

Büro · Office · Bürogebäude · Ämter, Amt · diğer çevirileri

ofis Büro

Ofisler, birkaç sendika çalışanının kişisel telefonları.

Büros, Privattelefone von ein paar der Gewerkschaftsvorsitzenden.

Ama o Trudy'nin ofisi.

Aber es ist Trudys Büro.

Bay Clawson'ın ofisi.

Mr. Clawsons Büro.

ofis Office

Merhaba, ben Özel Ajan Paul Vincent FBI Los Angeles yönetim ofisinden arıyorum.

Hallo, dies ist Special Agent Paul Vincent von der FBI Field Office in Los Angeles.

Sadece New York ofisi.

Nur das New Yorker Office.

Başkan Kennedy, bugün Üniversiteler Amerikan Futbolu Karması'yla Oval Ofis'te tanıştı.

Präsident Kennedy empfing das College-Football-Nationalteam heute im Oval Office.

ofis Bürogebäude

Eski bir ofis binasında.

In einem alten Bürogebäude.

Slade Wilson ve Isabel Rochev eski ofis binanızı operasyon merkezi olarak kullanıyorlar.

Slade Wilson und Isabel Rochev benutzen Ihr früheres Bürogebäude als Operationsbasis.

ofis Ämter, Amt

Bu numara Washington D.C'deki savaş suçlarına bakan ofise ait.

Das ist die Nummer des Amts für Kriegsverbrechen in Washington D.C.