ok için Türkçe-Almanca çeviriler:

Pfeile, Pfeil · Oka · diğer çevirileri

OK

ok Pfeile, Pfeil

Hayatlarında kendilerine bir ok atılmamış olanlar bile.

Selbstdiejenigen,aufdie nochnie ein Pfeil abgeschossen worden ist.

Bize daha çok ok lazım.

Wir brauchen mehr Pfeile.

Oklar, koçbaşılar, mancınıklar.

Pfeilen, Rammböcken, Wurfmaschinen.

ok Oka

Haydi, sadece oku, tamam mı?

Komm, lies es einfach, ok?

Sadece oku, tamam mı?

Bitte, lies es einfach, ok?

Tamam, ünlü harfleri oku, A, E, I, O, U.

Ok, zähl die Vokale auf, A, E, I, O, U.