okumak için Türkçe-Almanca çeviriler:

lesen · studieren · vorlesen · aussprechen · lernen · ablesen · diğer çevirileri

okumak lesen

Önce okuyun, sonra imzalayın, lütfen.

Erst lesen, dann unterschreiben, bitte.

Beni mi okuyorsun?

Lesen Sie mich?

İncil'i okuyor gibi yapmak bir yalandır.

Bibel lesen vorzutäuschen ist eine Lüge.

okumak studieren

Astronomi veya astroloji okuyor.

Sie studiert Astronomie oder Astrologie.

Endüstriyel Tasarım okudu.

Sie studierte Industrie-Design.

Mary Jo Wright psikoloji okuyor.

Mary Jo Wright studiert Psychologie.

okumak vorlesen

Sana bir şey okumak istiyorum.

Ich möchte Ihnen etwas vorlesen.

Sana kitap okuyayım mı?

Soll ich Ihnen vorlesen?

The Night Before Christmas'ı okuyacak mısın?

Wirst du The Night Before Christmas vorlesen?

okumak aussprechen

Ala-ric"şeklinde ifade etmek isteyebilirsiniz ama aslında" a-la-ric" diye okunur.

Sie werden ihn wahrscheinlich "Ala-Ric"aussprechen wollen, aber es ist" A-lar-ic", ok?

İlk olarak; "Nolan'ın gelinjiği" diye okunuyor.

Als erstes, es wird "No-lahn's Frettchen" ausgesprochen.

Pac Man şeklinde okunur o.

Es ist ausgesprochen: Pac Man.

okumak lernen

İnsanlar, öğrenmek zorunda okumak ve yazmak için.

Das Volk muss Lesen und Schreiben lernen.

Monologlar için eğitildim, şiir okumak için değil!

Ich habe Monologe gelernt, nicht Poesie!

okumak ablesen

Başka bir şey okuyamıyorum.

Es ist nichts abzulesen.