olağandışı için Türkçe-Almanca çeviriler:

außergewöhnlich · diğer çevirileri

olağandışı außergewöhnlich

Olağandışı bir uçak, ama bu taraflarda, asla!

Es ist ein außergewöhnliches Flugzeug. Aber hier niemals!

Çok olağandışı bir sanatçısınız Bayan March.

Sie sind eine außergewöhnliche Künstlerin, Miss March.

Evet, ama burada olağandışı bir şey yok, değil mi?

Ja, aber es gibt nichts außergewöhnliches hier, oder?