olabilir için Türkçe-Almanca çeviriler:

möglich · eigen · verfügbar · diğer çevirileri

olabilir möglich

O zamandan beri her şey olmuş olabilir.

Seitdem kann alles Mögliche passiert sein.

Her şeyi kullanıyor olabilirler.

Sie könnten alles Mögliche benutzen.

Noranti'nin izlediği olası tek yol, John.

Norantis Weg ist der einzig mögliche, John.

olabilir eigen

İçlerinden biri de kızım oluyor, öz kızım, benim kızım

Einer davon ist meine Tochter, Meine eigene Tochter, meine Tochter

Benim de bir çocuğum olacak.

Ich habe bald ein eigenes Kind.

Onun da kendi ailesi olacak.

Sie wird ihre eigene Familie haben.

olabilir verfügbar

Maggie sonunda müsait olabilir ama peki ya siz Profesör Mosby?

Maggie mag endlich verfügbar sein, aber was ist mit Ihnen, Professor Mosby?

Bir de First Lady bu öğlen müsait olacak bir bak.

Und schauen Sie, ob die First Lady heute Nachmittag verfügbar ist.

Ne zaman uygun olur?

Wann ist es verfügbar?