olacak

Tüm Savunma Bakanları burada olacak. En az iki düzine değerli hedef olacak.

Alle Verteidigungs-Führungspersonen werden hier sein mindestens zwei Dutzend hochrangige Ziele.

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Genetik bir yatkınlık ya da alerjik bir reaksiyon olabilir.

Vielleicht eine genetische Prädisposition oder eine allergische Reaktion.

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Birden fazla uyarana bağlı olabilir. Fizyolojik, farmakolojik, idiyopatik.

Unterschiedliche Reize rufen Zuckungen hervor: physiologisch, pharmakologisch, idiopathisch.

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Herediter anjiyo ödem ya da sistemik mastositozis anafilaksiyi taklit etmiş olabilir.

Hereditäres Angioödem oder systemische Mastozytose könnten wie Anaphylaxie aussehen.

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Ein Tumor kann definitiv Gehirnfunktionen beeinflussen, auch heftige Halluzinationen auslösen.

Ne zamandan beri "sundurma maymunu" ırksal bir aşağılama oldu?

Seit wann ist "Bananenfresser" plötzliche eine rassistische Beleidigung?

Isı almaz bir dönüşüm çevrilebilir veya çevrilemez olduğunda eşit entropiye mi sahip olur?

Eine adiabatische Umwandlung Ist sie isentropisch, wenn sie reversibel oder irreversibel ist?