olan için Türkçe-Almanca çeviriler:

die · diğer çevirileri

olan die

Sanırım sizde bize ait olan bir şey var.

Ich denke Sie haben etwas,das uns gehört.

Onlar da Dünya'ya en az sizin kadar sadık.

Sie sind der Erde genauso IoyaI ergeben wie Sie.

Burada tek dürüst olan benim.

Ich bin der einzig Ehrliche hier.