olarak için Türkçe-Almanca çeviriler:

als · wie · diğer çevirileri

olarak als

Geçici polis memurları olarak bugün yeni bir kariyere, yeni bir hayata başlıyorsunuz.

Heute beginnen sie eine neue Karriere und ein neues Leben als provisorische Polizisten.

Windsor Dükü, boyunbağlarını zarif bir sabah giysisi olarak görüyormuş.

Weißt du, der Herzog von Windsor betrachtete Halstücher als elegante Morgengarderobe.

Shirley bizim saygımızı, olarak değil, anne olarak değil bir kadın olarak kazandı.

Shirley hat unseren Respekt verdient, nicht als Ehefrau, nicht als Mutter aber als Frau.

olarak wie

Herediter anjiyo ödem ya da sistemik mastositozis anafilaksiyi taklit etmiş olabilir.

Hereditäres Angioödem oder systemische Mastozytose könnten wie Anaphylaxie aussehen.

Baban nasıl oldu bu arada?

Wie geht's übrigens deinem Vater?

O benim kötü olduğumu söylüyor. Johhny gibi.

Sie sagt, ich sei böse, genau wie Johnny.