olayıdır

O kendini felaketlerle ifade eden bir tabiat olayıdır.

Sie ist eine Naturgewalt, die sich in Wirbelstürmen äußert

Belki bu bir kadın olayıdır.

Vielleicht ist es eine Frauen Sache.

Cenaze mükemmel bir yüksek sosyete olayıdır.

Eine Beerdigung ist das mondäne Ereignis schlechthin.

Bu bir cadı olayıdır.

Das ist eine Hexensache.