olay için Türkçe-Almanca çeviriler:

Sachen, Sache · Fall · Ereignisse, Ereignis · Vorfall · Phänomen · geschehen · Zwischenfall · Unfall · Veranstaltung · Erlebnisse, Erlebnis · tatsache · Fälle · Vorfälle · diğer çevirileri

olay Sachen, Sache

Evlenme teklifi büyük bir olaydır.

Ein Heiratsantrag ist eine große Sache.

Bugün beni çok ama çok mutlu ettin ki bu çok büyük bir olay çünkü, söylemem gereken bir şey var:

Und du hast mich heute wirklich glücklich gemacht, was eine wirklich große Sache ist, weil ich dir etwas sagen muss.

Bu büyük bir olay tamam mı?

Das ist eine große Sache. Okay?

olay Fall

Bu olaylarda çalışmak.

An Fällen arbeiten.

Bu olayda, kırılmış konuşma paranoya, eziyet veren sanrılardır.

In diesem Fall gebrochen Rede, Paranoia, Verfolgungswahn.

Molina olayı hakkında her şeyi biliyorum.

Ich weiß alles über den Fall Molina.

olay Ereignisse, Ereignis

Küresel bir olay.

Ein globales Ereignis.

Bu çok büyük bir olay.

Es ist ein großes Ereignis.

Örneğin araba kazası verimli bir olaydır yıkıcı değil seksüel enerjiyi açığa çıkartır

Zum Beispiel der Autounfall ist eher ein befruchtendes als ein destruktives Ereignis.

olay Vorfall

Vekiller Kurulu Yemeği'ndeki olay

Ein Vorfall beim Verwaltungsessen

Bu galaksiler arası bir olaydır.

Es ist ein intergalaktischer Vorfall.

Bu sabah Dupont Circle'de bir olay oldu.

Heute Morgen gab es in Dupont Circle einen Vorfall.

olay Phänomen

Japonlar paranormal olayları severler.

Japaner lieben paranormale Phänomene.

Kent Mansley. Açıklanamayan Olaylar Bölümü.

Kent MansIey, abteilung fÜr ungekIärte Phänomene.

Bu, tam Güneş tutulması olarak bilinen olağanüstü bir astrolojik olay.

Das hier ist ein astrologisches Phänomen, das wir Totale Sonnenfinsternis nennen.

olay geschehen

Olay dün gece gerçekleşti.

Es geschah letzte Nacht.

Olay yukarıda, oturma odasında oldu.

Es geschah im Wohnzimmer, oben.

Bu olay Bisbee'de oldu.

Es geschah in Bisbee.

olay Zwischenfall

Küçük bir olay daha olursa ya bizi şutlayacak ya da alaşağı edecek.

Noch ein kleiner Zwischenfall und er wird uns entweder wegjagen oder erledigen.

Manny ve Bayan Kelso ile tekrar bir olay yaşadık.

Es gab wieder einen Zwischenfall mit Manny und Ms. Kelso.

Tüm o olay trajik bir yanlış anlaşılmadan ibaret.

Der ganze Zwischenfall war ein tragisches Missverständnis.

olay Unfall

Dikkatli ol Smilla, olay bir kaza değildi.

Sei vorsichtig, Smilla. Es war kein Unfall.

Evet. Kazadan bir yıl sonra olay cinayet davası olarak kayıtlara geçmiş.

Ja, ein Jahr nach dem Unfall, wurde der Fall als Mord klassifiziert.

Çünkü, o olay bir kazaydı.

Es war ja ein Unfall!

olay Veranstaltung

Hayranlara teşekkür gecesi, burada, K-Bal'da çok ciddiye aldığımız bir olaydır.

Fan-Anerkennungsnacht" ist eine Veranstaltung, die wir sehr ernst hier bei K-Bal nehmen.

Ama etkinliğin en önemli olayı yargılama.

Doch Höhepunkt der Veranstaltung ist die Richterwahl.

olay Erlebnisse, Erlebnis

Beşik odasında empatik bir olay yaşadım.

Ich hatte im Antriebsraum ein empathisches Erlebnis.

Olayın bir parçası da o.

Das ist Teil des Erlebnis.

olay tatsache

BU FİLM GERÇEK İNSANLARDAN VE OLAYLARDAN ESİNLENMİŞTİR

DIESER FILM BERUHT AUF TATSACHEN, IST ABER AUCH FIKTIV

Ve olay şu ki, ben matematikte iyiyim.

Und Tatsache ist, dass ich gut in Mathe bin.

olay Fälle

Bir sürü şeytanlarla alakalı olay ruhu olmayan insanlarla ilgili olaylar ama

Ein Dutzend dämonenbezogene Fälle, Menschen ohne Seele flippen aus, aber

olay Vorfälle

Bazı olaylar var.

Es gibt Vorfälle.