oldukça için Türkçe-Almanca çeviriler:

sehr · ganz · ziemlich · erheblich · reichlich · diğer çevirileri

oldukça sehr

Romanya çok tehlikeli bir yer olabilir.

Rumänien kann ein sehr gefährlicher Ort sein.

Saha araması çok yardımcı olur.

Eine Raster-Suche wäre sehr hilfreich.

Gordon çok memnun olacak.

Gordon wird sich sehr freuen.

oldukça ganz

Tüm bu olanlar bir tür kuvvetler arası rekabet.

Diese ganze Sache ist eine interne Streitkräfte Rivalität.

O yüzden sence doğru şeyi yapmak için çok cesur olabilir misin?

Also Denkst du, dass du ganz tapfer sein und das Richtige tun kannst?

İlk olarak Ortega y Gasset Gregorio Maranon ve Perez de Ayala.

Ganz oben José Ortega y Gasset. Marañón und Pérez de Ayala.

oldukça ziemlich

Bu oldukça küçük bölük pörçük bir gurup.

Dies ist eine ziemlich versprengte kleine Gruppe.

Bu Gerekçesiyle oldukça etkileyici.

Diese Anlagen sind ziemlich beeindruckend.

Tatlı, erkeksi oldukça normal aslında.

Süß, etwas jünglich, ziemlich normal eigentlich.

oldukça erheblich

Genetik anormallikler ve DNA'daki küçük kopyalama hataları çok büyük etkilere sahip olabilir

Genetische Abnormalitäten und und kleine Duplikationsfehler in der DNA können erhebliche Auswirkungen

Ve-ve-ve Böylesine seçilmiş bir grubun bir üyesini kaybetmek oldukça sağlam hissettirdi kendini.

Und-und-und ein Mitglied einer solch auserlesenen Gruppe zu verlieren, empfand ich erheblich.

Evet, ama Beta Ay'ındakiler bunun sonucu olarak çevresel sıkıntılar çekiyorlar.

Ja, aber der Beta-Mond leidet erheblich durch die Abschöpfung dieser Energie.

oldukça reichlich

Mükellef bir yemek istiyoruz. Ve tamamen müessesenin davetlisi olarak.

Wir wollen ein reichliches Mahl und ein paar Liebenswürdigkeiten vom Hause.

Yolculara hala ekler pastası alacak zaman olduğu hatırlatılır.

Den Passagieren bleibt reichlich Zeit, um Eccles-Kuchen zu kaufen.