olgun için Türkçe-Almanca çeviriler:

reif · diğer çevirileri

olgun reif

Çok akıllıca ve olgun bir davranış.

Das ist sehr weise und reif.

On gün sonra onlar yemek için daha sonra olgun olur.

Nach zehn Tagen wäre sie dann reif zum Essen.

Püre için güzel ve olgun.

Gut und reif für ein Püree.