olmadan için Türkçe-Almanca çeviriler:

ohne · diğer çevirileri

olmadan ohne

Ama bir ordu olmadan

Aber ohne eine Armee

Cesur bir maymun olmadan

Ohne einen mutigen Affen

Kimse benim iznim olmadan bu adadan ayrılamaz.

Niemand kommt ohne meine Erlaubnis von dieser Insel.