olmaya

İyi bir sonradan zengin olma hikayesine herkes bayılır.

Jeder liebt eine gute vom-Tellerwäscher zum-Millionär Geschichte.

Bugün hepimiz biraz daha hassas olmayı öğrendik.

Wir haben heute alle etwas mehr Einfühlungsvermögen gelernt.

Ama, ben burada olmayı tercih ederim.

Aber ich wäre sowieso lieber hier.

Kız arkadaşım bu gece burada olmayı çok istedi.

Meine Freundin wollte heute Abend gern hier sein.

Ama bir ordu olmadan

Aber ohne eine Armee

Her zaman bir aziz olmayı istedim.

Ich wollte immer eine Heilige sein.

Silahlı adamlarımız ve köylüler çok cesurlar, ama babam olmadan korkarım ki.

Unsere Leibeigenen sind tapfer, aber ohne Vater befürchte ich Schlimmes.

Sen olmadan, o bizi öldürecek.

Ohne Sie wird sie uns umbringen.

Ben senin arkadaşın olmayı isterim.

Ich möchte Ihre Freundin sein.

Bu olmadan hiçbir yere gitmiyorum.

Ich gehe ohne dieses Diadem nirgendwohin.