olumsuz için Türkçe-Almanca çeviriler:

negativ · ewig · unsterblich · ablehnend · diğer çevirileri

olumsuz negativ

Yoğunluk olumsuz, radyasyon olumsuz.

Dichte negativ, Strahlung negativ.

İki kez incelenmiş, ikisinde de olumsuz.

Zweimal getestet. Beide Male negativ.

Olumsuz Bay Worf.

Negativ, Mr Worf.

olumsuz ewig

Sonsuza kadar ona minnettar olacağım.

Ich werde ihr ewig dankbar sein.

Benim için hayatını verdi ve bunun için ona sonsuza dek minnettar kalacağım.

Sie gab ihr Leben für mich. Und dafür werde ich ihr ewig dankbar sein.

Orada Morgan onu kurtarır. ona altın bir yüzük verir ve ona ölümsüzlüğü vaad eder, ve sonsuz gençliği.

Dort rettet ihn Morgan gibt ihm einen goldenen Ring verspricht ihm Unsterblichkeit und ewige Jugend.

olumsuz unsterblich

Ben de onu ölümsüz yaptım.

Ich hab sie unsterblich gemacht.

Hangi ölümsüz el ya da göz Biçimlendirdi o ürkütücü semeterini

Welche unsterbliche Hand, welches Auge könnte dein zartes Nebenmaß erfassen?

Peder Bain, onun ölümsüz ruhunu kurtarmak için tek şansımız.

Vater Bain kann nur hoffen, seine unsterbliche Seele zu retten.

olumsuz ablehnend

Onun da evlilik teklifini kabul etmedin?

Hast du seinen Heiratsantrag auch abgelehnt?

Ve sen onu geri çevirdin?

Und Sie haben abgelehnt?