on iki için Türkçe-Almanca çeviriler:

zwölf · diğer çevirileri

on iki zwölf

İki kelime, on üç harf.

Drei Worte, zwölf Buchstaben.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn.

İşaretler. Bir, iki, üç, dört beş, altı yedi, sekiz, dokuz, on on bir, on iki.

Da sind eins, zwei, drei vier, fünf, sechs sieben, acht, neun, zehn elf, zwölf.