on için Türkçe-Almanca çeviriler:

zehn · zwölf · elf · dreizehn · diğer çevirileri

on zehn

Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on.

Eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn.

Bir, iki sekiz, dokuz, on.

Eins, zwei sieben, acht zehn.

Şu anda on oldu.

Ich hab jetzt zehn.

on zwölf

İki kelime, on üç harf.

Drei Worte, zwölf Buchstaben.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn.

İşaretler. Bir, iki, üç, dört beş, altı yedi, sekiz, dokuz, on on bir, on iki.

Da sind eins, zwei, drei vier, fünf, sechs sieben, acht, neun, zehn elf, zwölf.

on elf

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn.

Ve bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, onbir, oniki.

Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Sieben, Acht, Neun, zehn, elf, zwölf.

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, on, on bir.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben acht, neun, zehn, elf.

on dreizehn

Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn.

Ben On Üçler'den biriyim ve hâlâ konuşuyorum.

Ich bin einer der Dreizehn und spreche immer noch.

Sekiz yıl, dört ay ve on üç gün önceydi.

Vor acht Jahren, vier Monaten und dreizehn Tagen.