onay için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zustimmungen, Zustimmung · Bestätigungen, Bestätigung · Anerkennungen, Anerkennung · Genehmigungen, Genehmigung · diğer çevirileri

onay Zustimmungen, Zustimmung

Senin onayın olmadan hiçbir şey olmaz.

Nichts geschieht ohne Ihre Zustimmung.

Sanırım ben de Gray Anderson'ın onay adamı oldum.

Naja, ich glaube ich bekomme Gray Anderson's Zustimmung.

Bu gerçekten siyasi bir mesele, Albay, çift taraflı bir onay gerektiriyor.

Das ist eine politische Sache, Colonel, die bilateraler Zustimmung bedarf.

onay Bestätigungen, Bestätigung

Efendim, onay olmadan

Sir, ohne Bestätigung

Evet, Lord Laurent'ın hukuk danışmanından gelen yazılı onay.

Ah, ja, die schriftliche Bestätigung von Lord Laurents Agent.

Ortak Üs Lower Heyford'dan onay geldi.

Bestätigung von der Joint Base Lower Heyford.

onay Anerkennungen, Anerkennung

Heylia'nın onayına ihtiyacın var?

Was? Du brauchst Heylias Anerkennung?

onay Genehmigungen, Genehmigung

Evet ama bir onaya ihtiyacım var.

Ja, aber ich brauche eine Genehmigung.