onda bir için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zehntel · diğer çevirileri

onda bir Zehntel

Onda bir. Tıpkı Tanrı gibi.

Ein Zehntel, wie bei Gott.

Kesinlikle, onda bir.

Genau, ein Zehntel.

Çok ucuza, fiyatının onda birine.

Billig, für ein Zehntel des Preises.