onurdu

Kaptan Archer'a söyle ona hizmet etmek benim için büyük bir onurdu.

Sag Captain Archer es war mir eine große Ehre, unter ihm zu dienen.

Bu bir onurdu, biliyor musun?

Es war eine Ehre, weiß du?

Bir centilmen ile tanışmak da benim için büyük bir onurdu.

Und es war mir eine Ehre, einen Gentleman kennenzulernen.

Sayın Başkan, benim için bir onurdu.

Mr. Präsident, es war mir eine Ehre

Benim için bir onurdu Mike.

Es war mir eine Ehre, Mike.

Benim için bu bir onurdu beyler.

Es war mir eine Ehre, meine Herren!

Sizlere önderlik etmek benim için bir onurdu!

Euch anzuführen, war mir immer eine Ehre.

Bu. Barry, seninle birlikte uçmak bir onurdu.

Barry, es war eine Ehre, mit dir zu fliegen.