organ için Türkçe-Almanca çeviriler:

Organe, Organ · Körperteil · Körper · diğer çevirileri

Organ

organ Organe, Organ

Bu tüpler yüksek uzmanlık gerektiren küçük organlar.

Diese Eileiter sind spezialisierte kleine Organe.

Onun eksik organları olacak.

Ihr ihr werden Organe fehlen.

Sen Jane, organların iki tam set vardı.

Sie hatten zwei volle Sätze Organe, Jane.

organ Körperteil

Ne, başka bir organ lazım?

Brauchen Sie noch ein Körperteil?

Lütfen" bir organ adı değil.

"Bitte" ist kein Körperteil.

Senin hangi organın eksik?

Welches Körperteil fehlt dir?

organ Körper

Hava soluma organının biyokimyasal işlemlerini yapıp Matura'nın vücuduna yerleştirdim bile.

Ich habe die Luftatmungsorgane bereits biochemisch verändert und dann in Moturas Körper transplantiert.

Cesedi kesip organlarını çıkarıyorlar.

Körper und Eingeweide zerschneiden.