organizma için Türkçe-Almanca çeviriler:

Organismen, Organismus · diğer çevirileri

organizma Organismen, Organismus

Bunun üzerinde kesinlikle Ökaryotik organizma büyüyor.

Hier drauf wächst definitiv irgendein eukaryontischer Organismus.

İnanılmaz boyutlardaki organizmanın.

Eines riesengroßen Organismus'.

Ben biyolog değilim, ama tek hücreli organizmalarda kaç hücre olur?

Ich bin kein Biologe, aber wie viele Zellen hat ein einzelliger Organismus?