ortağı

Bildiğim kadarıyla konuşabileceğimiz herhangi bir ortak noktamız yok.

Wir haben keine überschneidenden Interessensgebiete, soweit ich weiß.

En azından artık bir suç ortağım var.

Aber zumindest habe ich jetzt einen Komplizen.

Yapma ama, bana bir suç ortağı lazım.

Komm schon, ich brauche einen Komplizen.

Yanıltma hem suç ortağı hem de bilinçaltı gerektirir.

Täuschung erfordert Mittäterschaft, auch wenn sie unbewusst ist.

Yemin ederim bunlar suç ortağı!

Ich schwöre, sie sind Komplizen.

California ile ilgili yarın ortaklar toplantısı olduğunu söyledi.

Morgen findet ein Partner-Meeting bezüglich Kalifornien statt.

Benim artık bir ortağım var.

Ich habe eine Geschäftspartnerin.

Tanık olmak istersin yoksa suç ortağı mı?

Möchten Sie ein Zeuge oder ein Komplize sein?

O dronlar, ortak bilinçten ayrıldılar.

Diese Drohnen sind vom Hive-Bewusstsein getrennt.

Hayır. Bu ortak bir yanılgı.

Nein, ein übliches Missverständnis.