ortaklık için Türkçe-Almanca çeviriler:

partnerschaft · Partner · diğer çevirileri

ortaklık partnerschaft

Ortaklıklar hassastır, Bay Ryan.

Partnerschaften sind delikat, Herr Ryan.

Bu ortaklık, benim için çok önemli.

Diese Partnerschaft bedeutet mir sehr viel.

Ki bu da, politik ortaklığa dayanıyor.

Was auf die politische Partnerschaft zurückgeht.

ortaklık Partner

Ice Station Zebra Ortaklığı nedir?

Was ist 'Eisstation Zebra Partner'?

Kan ortaklığı, kan kardeşliğinden daha önemlidir.

Partner-Blutes ist Es ist dicker als Bruder-Blut.