ortasında için Türkçe-Almanca çeviriler:

mitten · inmitten · diğer çevirileri

ortasında mitten

Üst orta, orta, üst sol, alt sol.

Mitte, Mitte. Oben links. Unten links.

Kum fırtınasının ortasında başlayan dolu fırtınasını söylüyorsun değil mi?

Du meinst den Hagelsturm, der mitten in einem Sandsturm begann, richtig?

Suyum tam da "Don't Fear the Reaper." şarkısının ortasında geldi.

Die Fruchtblase platzte genau in der Mitte von "Don't Fear the Reaper.

ortasında inmitten

Benim küçük sığınağım domates fideIerinin ortasında.

Meine kleine Wohnung, inmitten meiner Tomaten.

Hint Okyanusu'nun ortasında ücra bir askeri üs.

Eine isolierte Militärbasis inmitten des Indischen Ozeans.

Ve nihai sonucunu belirleyen savaşta efsanevi bir kahraman ortaya çıktı.

Und inmitten dieser Entscheidungsschlacht trat ein legendärer Held hervor.