oscar için Türkçe-Almanca çeviriler:

oscar · diğer çevirileri

oscar

oscar oscar

Kentsel nevrozların Oscar'lı tarihçisi. Çak şuna!

Oscar-gewinnender Chronist der städtischen Neurosen.

Oyun için bir doların var mı, Oscar?

Hast du einen Dollar fürs Spiel, Oscar?

Yarın Oscar'la çok ateşli bir randevum var.

Ich habe ein sehr heißes Date mit Oscar morgen.