ot için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gräser, Gras · Kraut · Unkraut · diğer çevirileri

ot Gräser, Gras

Bir şişe buzda soğutulmuş Burgonya şarabı, biraz havyar ve biraz ot istiyorum.

Atte gerne einen gekühlten weißen Burgunder, etwas Kaviar und etwas Gras.

Portakal suyu ve kedi boku. Ot için bunlar!

Orangensaft und Katzenscheiße, das ist für Gras.

Bu ot bizim için mi?

Ist all das Gras für uns?

ot Kraut

Tıbbi hiçbir değeri olmayan bir ot.

Ein Kraut ohne medizinische Wirkung.

Neden mayasız ekmek ve acı otları yiyoruz?

Warum essen wir ungesäuertes Brot und bittere Kräuter!

Nereden biliyorsun? Kedi patisi otu deride döküntü yapar.

Woher wusstest du, dass Katzenpfoten-Kraut Ausschlag bewirkt?

ot Unkraut

Bir sürü yabani ot var.

Sie haben viel Unkraut.

Nüfuz yabani ot gibi yetişir.

Einfluss wächst wie Unkraut.

Düşman yabani ot gibidir.

Der Feind ist wie Unkraut.