otomatik için Türkçe-Almanca çeviriler:

automatisch · vollautomatisch · selbst · mechanisch · diğer çevirileri

otomatik automatisch

Elimizde otomatik silahlar var.

Wir haben automatische Waffen.

Otomatik Fırlatma etkinleştirildi!

Automatischer Plug-Ausstoß aktiviert!

Ben sondaj sorumlusuydum ve otomatik hale getirdiği vinci test ediyorduk.

Ich bin der Bohrtechniker, wir testen ihre automatische Plattform.

otomatik vollautomatisch

Bio-mekanik kendiliğinden açılabilir tam-otomatik yurt.

Bio-mechanische aufklappende vollautomatische Jurte.

Yanımızda tam otomatik ağır silahlar getirmiş olmalıydık!

Wir hätten vollautomatische Waffen mit Waffengürteln einpacken sollen!

Ayrıca tam otomatik MTS var.

Und einen vollautomatischen BMS!

otomatik selbst

Otomatik kararsız moleküllerden yapılmış bir malzeme.

Material aus selbst regulierenden, instabilen Molekülen.

otomatik mechanisch

Bio-mekanik kendiliğinden açılabilir tam-otomatik yurt.

Bio-mechanische aufklappende vollautomatische Jurte.